Lokalhistorisk forskning

Inom Larsmo hembygdsförening bedrivs lokalhistorisk forskning och bokutgivning. Historiska sektionen handhar verksamheten. Sektionen leds av Karl-Johan Fagerudd (050 5581707)
I samarbete med Larsmo kommun upprätthålls ett lokalhistoriskt arkiv i Sandlundens åldringscenter. Under år 2017 hölls utställning på Bjärgas som belyste vapenfartyget s/s Equitys färd med vapen från Tyskland till Larsmo år 1917,

Länk till Larsmo lokalhistoriska arkiv www.larsmolha.hembygd.fi 
 
 

Våra böcker

s/s Equity-på hemligt uppdrag till Larsmo     20 euro

Tider av oro och utveckling (2016)                18 

Ja har mest dryft tå ja ä heim                        15

I Zacharias Schalins anda                             15  slutsåld

Ur skrivbordslådor och arkivhyllor...               13

Häsigubben och Lövskärskäringen               10

Nybondaboken                                              25

Larsmo från istid till nutid                              10

Invandring av växter... Brita Schwanck           5

Skärgårdsliv i Larsmo                                    20

Öuran                                                              9

För frihet och fosterland                                 9

Tragedier vid Summa                                    25

Säl- och storviltsjakt (Henry Fagerudd)         10

 

Böckerna kan köpas på Bjärgas under öppettider eller ring 050 5581707